Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Lokalizační analýza v GIS
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Abstrakt: Úkolem studenta bude na základě zvoleného problému navrhnout a s pomocí programových prostředků GIS vyřešit výběr vhodného území pro požadovaný objekt.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení