Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Lokalizační analýza v GIS
State of topic:
approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:3
Proposed by:
Summary:
Úkolem studenta bude na základě zvoleného problému navrhnout a s pomocí programových prostředků GIS vyřešit výběr vhodného území pro požadovaný objekt.

There are no limitations of the topic