Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Lokalizační analýza v GIS
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Abstrakt: Úkolem studenta bude na základě zvoleného problému navrhnout a s pomocí programových prostředků GIS vyřešit výběr vhodného území pro požadovaný objekt.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení