Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Konceptualizace strategických dokumentů
Stav témy: schválené (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Práce se bude analyticko syntetickým pohledem zabývat problematikou změn koncepčních dokumentů ve vazbě na rozvoj regionů České republiky ať na národní, nebo místní úrovni.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-RR Regionální rozvoj
N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.