Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Konceptualizace strategických dokumentů
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se bude analyticko syntetickým pohledem zabývat problematikou změn koncepčních dokumentů ve vazbě na rozvoj regionů České republiky ať na národní, nebo místní úrovni.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-RR Regionální rozvoj
N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.