Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměření na současný stav a možnosti identifikace environmentálních disparit (např. přírodních rizik) ve vybraných rozvojových oblastech a využití dostupných prostředků k jejich mapování a následnému využívání jako včasného varovného systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-MTS Mezinárodní teritoriální studiaB-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.