Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměření na současný stav a možnosti identifikace environmentálních disparit (např. přírodních rizik) ve vybraných rozvojových oblastech a využití dostupných prostředků k jejich mapování a následnému využívání jako včasného varovného systému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-MTS Mezinárodní teritoriální studiaB-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.