Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Model intraperitoneální aplikace myši
Stav tématu:
schváleno (Ing. Petr Sláma, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
Abstrakt: Model intraperitoneální aplikace myši - princip - výhody a nevýhody - použití v agro a v biomedicínském výzkumu
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZOO Zootechnika
B-ZOO-ZO Zootechnika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.