Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov:
2
Navrhol: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Abstrakt: Na základě vybrané hospodářské aktivity diplomant navrhne a otestuje sadu environmentálních indikátorů dokumentujících význam inovací související s rozvojem hospodářské aktivity v krajině.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-RR Regionální rozvojN-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.