Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
New Trends in Public Works Contracts
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: JUDr. Ing. Jitka Matějková
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to deal with differences in the award of public works contracts. The specifics of public works contracts are described. The theoretical part of the thesis will focus on the new legal regulation of public procurement, taking into account the adaptation given by the European procurement directives. New tools, views, and options introduced by the legislation in relation to the construction work will be introduced. In the practical part, statistics and specific examples of public works contracts will be given, taking into account new aspects such as socially responsible procurement, green public procurement, etc. Keywords: public contracts, public procurement statistics, construction works, environmental aspects, socially responsible procurement.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.