Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Omická analýza v prostoru
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Martin Černý, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Mnohobuněčné organismy jsou typické tvorbou specializovaných orgánů, které se mohou významně lišit nejen vizuálně, ale i na molekulární úrovni. I v rámci jednoho orgánu pak můžeme pozorovat odlišnosti v zastoupení biomolekul, které často hrají klíčovou roli ve vývoji a v interakci s okolím. Cílem této práce bude mapování proteomu a metabolomu a jeho proměn v rámci jednoho orgánu. Využit bude primárně rostlinný materiál a v případě úspěšné optimalizace analýzy bude metodika aplikována při sledování účinku abiotických a biotických stresorů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-AGB Agrobiologie
B-AGB-BR Biotechnologie rostlin
B-AGB AgrobiologieB-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.