Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti využití jitrocele kopinatého pro pícní využití
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Jitrocel kopinatý se využívá do pastevních směsí zejména na Novém Zélandu a v západní Evropě. Jeho hlavní výhodou je hluboký kořenový systém, díky kterému je tento druh schopen získávat vláhu z hlubších vrstev půdy i v suchých obdobích. Dalšími výhodami je vyšší příjem píce a vyšší stravitelnost ve srovnání s travami, dále vyšší obsah minerálních látek a příznivé účinky na zdravotní stav zvířat.V České republice se začaly novozélandské odrůdy jitrocele nabízet v pastevních směsích v roce 2018 a k dispozici je i česká odrůda Libor.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení