Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Na základě poptávky odboru životního prostředí Kuřim je toto téma bakalářské práce zaměřeno na významné krajinné prvky (VKP) v působnosti této obce s rošířenou působností. Cílem práce je na základě podkladů získaných od úřadu v Kuřimi zpracovat digitální mapu registrovaných významných krajinných prvků v cílové oblasti. Součástí práce bude také rešerše na téma Významný krajinný prvek (legislativa, funkce, atd.). Během práce bude student komunikovat s odborem životního prostředí v Kuřimi a naučí se základům práce v prostředí ArcGIS. V práci lze po ukončení pokračovat i na magisterském stupni, kdy by digitalizace podkladů byla obohacena a vlastní hodnocení stavu a funkce hodnocených VKP včetně návrhu jejich optimalizace.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení