Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv inovácií na životný cyklus produktov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Abstrakt: Životný cyklus produktov má známe fázy, ktorými sú preniknutie na trh, spojené väčšinou s vysokými nákladmi na marketingové aktivity, rozširovanie, ustálenie a ústup. Podniky sa snažia udržať produkty, ktoré sú v portfóliu ziskové, čo najdlhšie na trhu. To je spojené s potrebou inovácií. Ich častosť závisí od odvetvia, v ktorom podnikajú. V rýchlo rastúcich odvetviach sú veľmi časté pre udržanie konkurencieschopnosti. Mali by kopírovať požiadavky a očakávania zákazníkov. Inak predstavujú pre podnik neúčelne vynaložené náklady. Na hodnotenie portfólia je vhodné využiť aj portfólové matice, napr. BCG.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.