Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
5. Význam a využitie členenia nákladov podniku z rôznych hľadísk
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Abstrakt:
Náklady podniku predstavujú finančné čiastky, ktoré by mali byť vynaložené účelne na získanie výnosov. Tie potom majú vplyv na hospodársky výsledok podniku a na základné ciele podniku, ktorými sú dosahovanie zisku a zvyšovanie trhovej hodnoty podniku. Náklady odzrkadĺujú zároveň kvalitu činnosti podniku. Ich riadenie si vyžaduje podrobné členenie podľa rôznych hľadísk, ale aj rôzne pohľady na ich riadenie.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.