Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: 5. Význam a využitie členenia nákladov podniku z rôznych hľadísk
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Abstrakt: Náklady podniku predstavujú finančné čiastky, ktoré by mali byť vynaložené účelne na získanie výnosov. Tie potom majú vplyv na hospodársky výsledok podniku a na základné ciele podniku, ktorými sú dosahovanie zisku a zvyšovanie trhovej hodnoty podniku. Náklady odzrkadĺujú zároveň kvalitu činnosti podniku. Ich riadenie si vyžaduje podrobné členenie podľa rôznych hľadísk, ale aj rôzne pohľady na ich riadenie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.