Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vytvoření případových studií pro předmět Administrace databázových systémů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Na Provozně ekonomické fakultě je připravován nový předmět, který má na starosti administraci databázových systémů. Tento předmět je primárně určen pro profesně zaměřený studijní program. Jeden z bloků výuky bude věnován i problematice NoSQL databází. Cílem bakalářské práce by bylo přichystat alespoň čtyři propracované případové studie, které by studenty seznámily s problematikou NoSQL databází. Každá studie by byla věnována jednomu z typů (key-value, dokumentová, sloupcová, grafová). Každá studie by měla být připravena jako praktický příklad včetně řešení, jak postupovat. Měla by být sestavena od naprostých základů, až po pokročilejší techniky, tak aby jejím postupným absolvováním student získal potřebné znalosti, dovednosti a kompetence.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-II Inženýrská informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.