Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce bude zahrnovat literární přehled zabývající se současnými trendy v oblasti antikorozní ochrany pomocí anorganických antikorozních systémů. Důraz bude kladen na jejich mechanické vlastnosti, korozní odolnost v prostředí se zvýšeným korozním tlakem, ale především na ekologické aspekty související s jejich používáním.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení