Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
State of topic:
approved (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Technology and Automobile Transport - FA
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Bakalářská práce bude zahrnovat literární přehled zabývající se současnými trendy v oblasti antikorozní ochrany pomocí nátěrových systémů. Důraz bude kladen na jejich mechanické vlastnosti, korozní odolnost v prostředí se zvýšeným korozním tlakem, ale především na ekologické aspekty související s jejich používáním.

informace
There are no limitations of the topic