Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce bude zahrnovat literární přehled zabývající se současnými trendy v oblasti antikorozní ochrany pomocí nátěrových systémů. Důraz bude kladen na jejich mechanické vlastnosti, korozní odolnost v prostředí se zvýšeným korozním tlakem, ale především na ekologické aspekty související s jejich používáním.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení