Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Navrhovaná bakalářská práce se bude zabývat geometrií řezných nástrojů v oblasti třískového obrábění. Základním parametrem bude vyhodnocení změny geometrie řezného nástroje v závislosti na jeho materiálu. Kvalitativním ukazatelem bude sledování parametru střední průměrné drsnosti povrchu Ra.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení