Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem diplomové práce by měl být ucelený přehled používaných vodouředitelných nátěrových systémů. Důraz by měl být kladen na ekologické aspekty antikorozního povlaku. V práci bude realizováno experimentální měření odolnosti proti koroznímu napadení v prostředí NaCl. Rovněž bude hodnocena mechanická odolnost vybraných systémů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení