Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Testování kultivačních médií používaných pro pěstování čistých izolátů patogenů dřevin v in vitro podmínkách
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Palovčíková
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Dagmar Palovčíková
Abstrakt:
Cílem práce je porovnání růstu vybraných izolátů patogenů dřevin asimilačních orgánů a letorostů na klasických komerčních agarových médiích s médii speciálně namíchanými pro jednotlivé patogeny. Jedná se o média s přídavky jehlic, listů, dřevních pilin, částí kůry apod., popř. s přídavky některých v literatuře doporučovaných chemických sloučenin. Práce by probíhala v laboratorních podmínkách, nezávisle na vegetační sezóně, patrně v několika opakujících se pokusných cyklech, rozsah pokusů a jejich opakování by byl dodatečně upřesněn. V rámci časových možností by byly odzkoušeny i metody podporující tvorbu fruktifikačních orgánů kultur v in vitro podmínkách. Součástí vlastní BP je zpracování doporučené literatury k tématu, rozsah práce cca 40-50 stran.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.