Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybrané lokalitě
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Palovčíková
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je na vybrané lokalitě provést monitoring zdravotního stavu dřevin v průběhu jedné vegetační sezóny. Zaměřit se v pravidelných pochůzkách (min. 1krát za 3-4 týdny) na zmapování výskytu dřevokazných hub, patogenů asimilačních a ostatních orgánů dřevin. Vše zachytit v terénním deníku a ve vlastní fotodokumentaci s popisy. Práci doplnit tabulkami, grafy výskytu, pokud to bude možné zachytit četnost výskytu patogenů, pro vlastní determinaci využít konzultace, literaturu a vybavení fytopatologické laboratoře. Pokusit se navrhnout případná ochranná opatření. Součástí vlastní BP je zpracování literární rešerše týkající se zdravotního stavu dřevin na lokalitě, rozsah práce cca 40-50 stran.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví
B-LES Lesnictví
B-LES-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.