Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Palovčíková
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Dagmar Palovčíková
Abstrakt:
Cílem práce je pravidelnými pochůzkami za současného odběru vzorků na lokalitě zmapovat výskyt typických patogenů jehlic a letorostů u jednotlivých vytypovaných hostitelů. Zaměřit se na popis a fotodokumentaci symptomů v terénu a podrobné šetření materiálu ve fytopatologické laboratoři. Zachytit celý vegetační cyklus determinovaných patogenů, včetně přezimujících stádií, popsat symptomatiku a ekologické vztahy v rámci dané lokality. Zaměřit se na mikroskopickou determinaci, popř. dle časových možností vyzkoušet a otestovat izolační metody těchto patogenů. V rámci BP, DP zpracovat literární rešerši k vyskytujícím se patogenům dle pokynů vedoucího práce, rozsah práce cca 40-50 stran.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví
B-KRAJ Krajinářství
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.