Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kartografické porovnání vývoje land use ve vybraném území
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Ve zvoleném katastrálním území bude porovnáno historické využití krajiny se současným stavem. Veškerá data budou zpracovávána prostřednictvím softwaru ArcGis, kde se diplomant pokusí pomocí digitalizace historických mapových snímku zjistit historické využití krajiny a následně provede interpretaci výsledků. Takto zjištěné výsledky budou porovnány s daty, které diplomant zjistí z aktuálního stavu krajiny. V závěru práce budou komentovány příčiny změn využívání krajiny. Nedílnou součástí práce budou také mapové, grafické a statistické výstupy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení