Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Ověření použitelnosti programu „Zásoba vody v kořenové zóně“ v zemědělské praxi
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jana Šimečková, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Jana Šimečková, Ph.D.
Abstrakt:
Rozvoj výpočetní techniky zasáhl významnou měrou i zemědělskou praxi. V roce 2015 byl vytvořen program „Zásoba vody v kořenové zóně“, jenž má sloužit zemědělcům jako nástroj pro odhad rizika nástupu vodního stresu u sledovaného pozemku. Úkolem závěrečné práce bude ověření využitelnosti programu pro zemědělskou praxi prostřednictvím terénního měření vlhkosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-AGB Agrobiologie
B-AGB-FY Fytotechnika
B-AGB AgrobiologieB-AGB-VS Všeobecné zemědělství
B-ZS Zemědělská specializace
B-ZS-AE Agroekologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.