Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susů
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt: Srovnání různých druhů dubů z různých lokalit pro účely výroby dřevěných sudů. Odkaz na firmu http://sudydsr.cz/o-nas/Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-DREV Dřevařství
B-DREV-DREV Dřevařství
B-NAB Nábytek
B-NAB-TVN Tvorba a výroba nábytku
B-STAV Stavby na bázi dřeva
B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.