Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vliv změn klimatu na dynamiku fenofází vybraných druhů dřevin a bylin
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Podrobně analyzovat vztah mezi fenologickými fázemi vybraných dřevin a bylin a projevy počasí s ohledem na změnu klimatu. Výběr rostlin bude proveden z dosavadních pozorování prováděných na území ČR, případně dalších států. Meteorologické prvky budou využity ze sítě klimatologických stanic Českého hydrometeorologického ústavu a z účelových meteorologických měření v rámci řešených projektů. Statistickými metodami budou vyjádřeny korelace, trendy a variabilita jednotlivých fenofází vybraných druhů, klimatických prvků a hlavně jejich vzájemná vazba. Součástí analýzy bude také vyjádření korelace mezi fenofázemi jednoho druhu a mezi druhy. S využitím výstupů z klimatologických modelů budou stanoveny odhady vývoje fenofází v nejbližších desetiletích.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZI Zahradnické inženýrství