Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Práce je zaměřena na rešerši stavebních konstrukcí, které umožňují výsadbu dřevin v prostředí měst při vytváření prostoru pro růst kořenů, např. Silva Cell. Cílem práce bude průzkumem literatury a komunikací s domácími a zahraničními realizátory sestavit rešerši různých technických řešení a zhodnotit výsledky těchto řešení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-ARB ArboristicsB-ARB-ARB Arboristics-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.