Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce je zaměřena na rešerši stavebních konstrukcí, které umožňují výsadbu dřevin v prostředí měst při vytváření prostoru pro růst kořenů, např. Silva Cell. Cílem práce bude průzkumem literatury a komunikací s domácími a zahraničními realizátory sestavit rešerši různých technických řešení a zhodnotit výsledky těchto řešení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ARB ArboristikaB-ARB-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.