Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Abstrakt: Student vypracuje bakalářskou diplomovou práci se zaměřením na syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků. Student bakalářskou diplomovou práci zpracuje na základě odborných zdrojů. Cíl, konkrétní zaměření textu a metodologický postup bude konzultován s vedoucím práce ještě před přihlášením k tématu.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.