Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Postavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude posoudit postavení douglasky v lesu ve stádiu převodu na les výběrný. Zájmovou lokalitou bude l.ú Borky na ŠLP Křtiny - polesí Habrůvka (Pokojná). Při teréních šetřeních bude analyzována obnova vývoj a produkce douglasky ve směsi s ostatními dřevinami (buk, smrk, jedle). Součástí DP bude zaožení experimentu s výchovou douglasky (uvolnění, vyvětvení).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.