Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Student se zaměří na zmapování zkušeností učitelů se vzděláváním žáků s poruchami učení na odborném učilišti. Předpokládá se kvalitativní výzkumná strategie, informanty budou učitelé OU, kteří pracují s žáky s dyslexií, dysgrafií a dalšími specifickými poruchami učení. Očekávaným výstupem bude návrh doporučení pro práci s touto cílovou skupinou, který vzdejde ze shrnutí empirických poznatků.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-SP Specialisation in pedagogyB-SP-UOP Teaching Specialized Subjects

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.