Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Abstrakt:
Student se zaměří na zmapování zkušeností učitelů se vzděláváním žáků s poruchami učení na odborném učilišti. Předpokládá se kvalitativní výzkumná strategie, informanty budou učitelé OU, kteří pracují s žáky s dyslexií, dysgrafií a dalšími specifickými poruchami učení. Očekávaným výstupem bude návrh doporučení pro práci s touto cílovou skupinou, který vzdejde ze shrnutí empirických poznatků.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.