Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:1
Navrhol:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Abstrakt: Student se zaměří na zmapování zkušeností učitelů se vzděláváním žáků s poruchami učení na odborném učilišti. Předpokládá se kvalitativní výzkumná strategie, informanty budou učitelé OU, kteří pracují s žáky s dyslexií, dysgrafií a dalšími specifickými poruchami učení. Očekávaným výstupem bude návrh doporučení pro práci s touto cílovou skupinou, který vzdejde ze shrnutí empirických poznatků.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.