Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
4
Navrhol: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Abstrakt:
Ústřední hřbitov v Brně je území, kde se prolínají zájmy bezpečnosti, ochrany přírody a památkové péče. Cílem práce je na základě zjištěného stavu dřevin navrhnout plán péče o vybrané území tak, aby byly uspokojeny požadavky různých zájmových skupin v maximální míře.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-KI Krajinné inženýrstvíN-KI-KI Krajinné inženýrství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.