Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
4
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary:
Ústřední hřbitov v Brně je území, kde se prolínají zájmy bezpečnosti, ochrany přírody a památkové péče. Cílem práce je na základě zjištěného stavu dřevin navrhnout plán péče o vybrané území tak, aby byly uspokojeny požadavky různých zájmových skupin v maximální míře.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-LE Landscape Engineering
C-LE-LE Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.