Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Abstrakt: Ústřední hřbitov v Brně je území, kde se prolínají zájmy bezpečnosti, ochrany přírody a památkové péče. Cílem práce je na základě zjištěného stavu dřevin navrhnout plán péče o vybrané území tak, aby byly uspokojeny požadavky různých zájmových skupin v maximální míře.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-KI Krajinné inženýrstvíN-KI-KI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.