Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 5
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Ústřední hřbitov v Brně je historicky, dendrologicky a biologicky velmi cenná a významná oblast. Skloubení požadavků různých zájmových skupin je velmi obtížné. Bakalářská práce bude řešit část území ústředního hřbitova z hlediska péče o stromy a to s ohledem na požadavky správy zeleně, ochrany přírody a památkové péče. Cílem bude evidence a zhodnocení stromů a analýza jejich stavu s návrhem zásahu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping-- not entered --
B-ARB ArboristicsB-ARB-ARB Arboristics-- not entered --
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.