Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:5
Navrhl: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Abstrakt:
Ústřední hřbitov v Brně je historicky, dendrologicky a biologicky velmi cenná a významná oblast. Skloubení požadavků různých zájmových skupin je velmi obtížné. Bakalářská práce bude řešit část území ústředního hřbitova z hlediska péče o stromy a to s ohledem na požadavky správy zeleně, ochrany přírody a památkové péče. Cílem bude evidence a zhodnocení stromů a analýza jejich stavu s návrhem zásahu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ARB Arboristika
B-ARB-ARB Arboristika
B-KRAJ KrajinářstvíB-KRAJ-KRAJ Krajinářství
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.