Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu Daphnia
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Kairomony jsou infochemikálie, které pomáhají kořisti zjistit přítomnost predátora a případně na něj vhodně zareagovat změnou v životních strategiích. Cílem práce bude vyhodnotit schopnost reakce hrotnatek (Daphnia) na stres v podobě přítomnosti ryby v prostředí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZOO Zootechnika
N-ZOO-ZO Zootechnika
N-ASE Agricultural Specialization
N-ASE-GA General Agriculture in English
N-ZS Zemědělská specializace
N-ZS-AE Agroekologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.