Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zooplankton vybraného zájmového území
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Zooplankton - organismy volně se pohybující ve vodním sloupci - mohou být významným indikátorem stavu vodního prostředí. Bakalářská práce bude předpokládat výběr zajímavých lokalit (od kterých se bude odvíjet příběh práce) a jejich vzorkování ve vztahu k perloočkám (Cladocera), klanonožcům (Copepoda) a/nebo vířníkům (Rotifera). Výsledkem bude faunistické vyhodnocení zájmových lokalit.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZOO Zootechnika
B-ZOO-ZO Zootechnika
B-ZS Zemědělská specializace
B-ZS-AE Agroekologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.