Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zooplankton vybraného zájmového území
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
Abstrakt: Zooplankton - organismy volně se pohybující ve vodním sloupci - mohou být významným indikátorem stavu vodního prostředí. Bakalářská práce bude předpokládat výběr zajímavých lokalit (od kterých se bude odvíjet příběh práce) a jejich vzorkování ve vztahu k perloočkám (Cladocera), klanonožcům (Copepoda) a/nebo vířníkům (Rotifera). Výsledkem bude faunistické vyhodnocení zájmových lokalit.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-AE Agroekologie-- nezadáno --
B-ZOO ZootechnikaB-ZOO-ZO Zootechnika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.