Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
Abstrakt: Zooplankton hraje ve vodních ekosystémech důležitou roli jako spojnice trofických vztahů zpravidla končících u ryb jako vrcholového predátora. Jedním z důležitých aspektů ve vodě je koncentrace rozpuštěného kyslíku. Jak ale zooplankton ve skutečnosti přispívá ke kyslíkovým poměrům? Způsobuje (jak je někdy tradováno) negativní bilanci dýcháním a filtrací primárních producentů? Nebo je jeho vliv na koncentraci kyslíku zanedbatelný ve srovnání např. s respirací sedimentů?Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-AE Agroekologie
B-ZOO ZootechnikaB-ZOO-ZO Zootechnika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.