Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
--
Proposed by: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Summary:
Jednou z důležitých oblastí zpracování přirzeného jazyka je identifikace parafrází. Definice problému: Pro danou dvojici vět v přirozeném jazyce rozhodnout, zda (a případně v jaké míře) mají tyto věty stejný význam. Identifikace parafrází má četné aplikace při detekci plagiátorství, strojovém překladu, analýze zpráv na sociálních sítích, atd. Jednou z možných aplikací je i autmatické vyhodnocování krátkých textových odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech. Úkolem studenta bude 1) analýza současných metod v této oblasti 2) návrh a implementace aplikace, která dokáže automaticky vyhodnocovat odpovědi na textové otázky 3) ověření spolehlivosti automatického vyhodnocování na reálné zkoušce ze zvoleného předmětu na PEF Aplikace by měla být vytvářena s ohledem na možné budoucí začlenění do zvoleného eLearningového systému (např. subsystém UIS MENDELU). Vzhledem k tomu, že se jedná o stále otevřený problém, je možné, že se i přes značnou snahu, pečlivost, metodičnost a využití nejnovějších metod nepodaří dosáhnout uspokojivých výsledků. Toto samo o sobě neohrožuje obhajitelnost práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-II Engineering Informatics
C-SE System engineering and informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.