Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt:
Jednou z důležitých oblastí zpracování přirzeného jazyka je identifikace parafrází. Definice problému: Pro danou dvojici vět v přirozeném jazyce rozhodnout, zda (a případně v jaké míře) mají tyto věty stejný význam. Identifikace parafrází má četné aplikace při detekci plagiátorství, strojovém překladu, analýze zpráv na sociálních sítích, atd. Jednou z možných aplikací je i autmatické vyhodnocování krátkých textových odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech. Úkolem studenta bude 1) analýza současných metod v této oblasti 2) návrh a implementace aplikace, která dokáže automaticky vyhodnocovat odpovědi na textové otázky 3) ověření spolehlivosti automatického vyhodnocování na reálné zkoušce ze zvoleného předmětu na PEF Aplikace by měla být vytvářena s ohledem na možné budoucí začlenění do zvoleného eLearningového systému (např. subsystém UIS MENDELU). Vzhledem k tomu, že se jedná o stále otevřený problém, je možné, že se i přes značnou snahu, pečlivost, metodičnost a využití nejnovějších metod nepodaří dosáhnout uspokojivých výsledků. Toto samo o sobě neohrožuje obhajitelnost práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-II Inženýrská informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.