Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
The influence of selected factors on dynamic properties of wood
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt:
Experimental (acoustic analysis, vibrometry) and theoretical (numerical simualtion) analysis dynamic properties of wood with empasis on study of influence of structure, moisture, temperature and other factors on dynamic/acoustic properties of wood.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DI Dřevařské inženýrství