Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je hodnocení invazivnosti vybraných druhů dřevin, zhodnocení jejich schopnosti šíření, potenciální ovlivnění původních lesních geobiocenóz, v pilotním území zhodnocení jejich schopnost obsazovat plochy s rozpadajícími se současnými lesními porosty. Výsledkem by měl být postup, jak hodnotit druh dřeviny s ohledem na potenciální invazivnost, a tak návrh managementu „již zasažených“ porostů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-OCHRL Ochrana lesa