Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza cestovního ruchu ve vybrané destinaci v ČR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním cílem práce bude návrh strategie pro rozvoj cestovního ruchu v dané destinaci. Pro návrh strategie budou v práci zpracovány výsledky dotazníkového šetření v daném kraji na určitém vzorku obyvatel a podrobná analýza zvolené destinace. Analýza zvolené destinace bude sestávat ze současného stavu a perspektivy rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Na základě těchto zjištění budou následně identifikovány žádoucí zásahy, které by pomohly maximalizovat využití turistického potenciálu ve vybrané destinaci. Práce bude reflektovat dostupné aktuální statistiky a informace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MCR Management cestovního ruchu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.