Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Externí a interní audit
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Bc. Ludmila Dvořáková
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je blíže se seznámit s pojmem audit, zjistit a popsat rozdíly mezi externím a interním auditem, formulovat důvody provádění auditu a vymezit jeho fáze. Následně se zaměřím na vliv auditu na management, které informace z tohoto procesu jsou pro něj důležité při rozhodování, a jak moc se jimi nechá ovlivnit.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení