Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Externí a interní audit
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Igor Pantůček
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ludmila Dvořáková
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je blíže se seznámit s pojmem audit, zjistit a popsat rozdíly mezi externím a interním auditem, formulovat důvody provádění auditu a vymezit jeho fáze. Následně se zaměřím na vliv auditu na management, které informace z tohoto procesu jsou pro něj důležité při rozhodování, a jak moc se jimi nechá ovlivnit.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení