Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Procesní analýza neziskového subjektu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Abstrakt:
Na základě výsledků plynoucích z procesní analýzy neziskového subjektu identifikovat bariéry a příležitosti organizace a navrhnout relevantní opatření.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení